Sanimex | Tepelné čerpadlá

TEPELNÉ ČERPADLO

VZDUCH-VODA

Funkčný princíp

Funkcia tepelného čerpadla je principiálne jednoduché. Zatiaľ čo v prípade chladničky sa teplo dopravuje zvnútra smerom von, tepelné čerpadlo dopravuje teplo uložené v okolitom prostredí, prostredníctvom vykurovacieho systému dovnútra – do obytného priestoru. Chladnička odoberá teplo z vnútorného boxu a odovzdáva ho okolitému prostrediu zadným oceľovým roštom u tepelného čerpadla je to opačne. Funguje na princípe termodynamického procesu, pri ktorom sa odoberá teplo okolitého prostredia a odovzdáva sa tepelnému médiu. Aby tento proces prebiehal v uzavretom cyklu, je potrebné dodávať napr. elektrickú energiu na pohon kompresora tepelného čerpadla a na pohon primárneho média (voda, vzduch, soľanka).

Bezplatné teplo zo zeme, vody a vzduchu

Tepelné čerpadlá využívajú bezplatne tepelnú energiu z okolitého prostredia – zo zeme, spodnej vody alebo zo vzduchu. Zaplatiť musíte iba množstvo prúdu, ktoré tepelné čerpadlo potrebuje na svoju prevádzku.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda: teplo zo vzduchu

Tepelné čerpadlá vzduch/voda získavajú teplo z okolitého vonkajšieho vzduchu. Energiu s nízkym tepelným potencionálom (vonkajší vzduchu až do teploty -20 °C) premieňajú na užitočnú tepelnú energiu s vyšším tepelným potencionálom využiteľným vo vykurovacích sústavách a na ohrev vody ( maximálna výstupná teplota 55 až 65 °C). Tepelnému čerpadlu je potrebné dodať elektrickú energiu na pohon kompresora tepelného čerpadla a na pohon ventilátora primárneho média - vzduchu.
Nové tepelné čerpadlo Vitocal 300-A je prvým tepelným čerpadlom typu vzduch/voda vybaveným digitálnou technológiou Scroll a elektronickým expanzným ventilom Biflow. Takto možno pri výkonovom čísle až 3,8 (podľa EN 14511) dosiahnuť vysoké ročné hodnoty pracovného čísla a výrazne znížiť prevádzkové náklady. Neustále sledovanie pomocou nového systému RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) zabezpečuje priebežne optimalizáciu výkonu a prevádzkového režimu podľa aktuálnych potrieb. V závislosti od vyhotovenia zariadenia možno takto vynechať nákladné vyrovnávacie a nabíjacie systémy, čím sa znížia investičné náklady.

tepelne_cerpadlo_vzduch_1 tepelne_cerpadlo_vzduch_2

Tichá prevádzka

Hlučnosť prevádzky je veľmi nízka o to sa stará radiálny ventilátor s regulovanými otáčkami a znížené otáčky počas nočnej prevádzky.

Dokonalá prevádzka pomocou kompletného príslušenstva

Tepelné čerpadlo Vitocal 300-A sa dodáva kompletné v plnej výbave v závislosti od danej verzie. To znamená: čerpadlá, expanzná nádoba a bezpečnostné zariadenia sa montujú už vo výrobnom závode. Podľa potreby možno jednoducho integrovať aj modulárny prietokový ohrievač vykurovacej vody. Vitocal 300-A je k dispozícii pre vnútornú aj vonkajšiu inštaláciu. Tento konštrukčný rad dopĺňa vzájomne zladené príslušenstvo.

Regulácia Vitocal

Dokonale pripravená nová regulačná jednotka pre tepelné čerpadlá s obsluhou a sledovaním na diaľku umožňuje pripojenie na Vitocom 100.

Prednosti zariadenia

Menovitý tepelný výkon 3 až 9 kW.
Výstupná teplota do 60 °C
Zvlášť vhodné pre podlahové vykurovanie
Výkonové číslo COP: 3,8 (hodnota pri teplote vzduchu 2 °C a vody 35 °C)
4,7 (hodnota pri teplote vzduchu 7 °C a vody 35 °C)
Vysoká prevádzková bezpečnosť spoľahlivosť a tichá prevádzka vďaka novému digitálnemu plne hermetickému špirálovému kompresoru.
Vysoká efektívnosť v každom pracovnom bode a nízka spotreba daná novým systémom RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System)
a elektronickým expanzným ventilom Biflow.
Znížená prevádzková hlučnosť pomocou radiálneho ventilátora a redukované
otáčky počas nočnej prevádzky.
Pri vnútornej inštalácii s integrovaným čerpadlom vykurovacieho okruhu, s expanznou nádobou, prepínacím ventilom (vykurovanie/príprava teplej vody), poistnou skupinou a lícovanou vložkou pre elektrický prietokový ohrievač vykurovacej vody.
Efektívne rozmrazovanie pomocou „otočenia“ prietoku.
Nová regulačná jednotka pre tepelné čerpadlá s obsluhou a sledovaním na diaľku umožňuje pripojenie na Vitocom 100.
Počítač tepla/energetickej bilancie už integrovaný.
Možná vnútorná aj vonkajšia inštalácia.

tepelne_cerpadlo_vzduch_3

Tepelné čerpadlo je energeticky a ekonomicky najvýhodnejšie

Z princípu tepelného čerpadla vyplýva, že jeho vykurovací výkon je vždy väčší než jeho elektrický príkon. Pomer vykurovacieho výkonu a elektrického príkonu, tzv. vykurovací faktor, je teda vždy väčší než jedna. Za informatívnu môžeme pokladať hodnotu 3-4. Ak použijeme teda tepelné čerpadlo ako zdroj tepla na vykurovanie či ohrev vody, znamená to, že z 1 kWh odobranej elektrickej energie čerpadlo „vyrobí" asi 3-4 kWh energie tepelnej. Tým sa výrazne znižuje spotreba energie a prevádzkové náklady na vykurovanie, ohrev vody aj celkové náklady na energie vo vykurovanom objekte. Energetická výhodnosť tepelného čerpadla vyjadrená vykurovacím faktorom bude tým väčšia, čím vyššia bude teplota zdroja prírodného tepla a s čím nižšou teplotou vykurovacej vody bude tepelné čerpadlo pracovať.

Tepelné čerpadlo je ekologické - šetrné k životnému prostrediu

Znečistenie životného prostredia a nedostatok primárnych energetických zdrojov sa v súčasnosti stávajú celospoločenskými témami, ktorým venujeme stále väčšiu pozornosť. Negatívne sprievodné javy priaznivo ovplyvní každý, kto usiluje o zníženie energetickej náročnosti svojho domu. Práve tepelné čerpadlá predstavujú jednu z možností ako toho dosiahnuť. Tepelné čerpadlá v porovnaní s klasickými zdrojmi tepla, napr. kotlami na tuhé palivá, zemný plyn či vykurovací olej, šetria primárne energetické zdroje a priamo či nepriamo znižujú tvorbu škodlivých emisií. Popri tom znižujú aj tepelnú a teda opäť ekologickú záťaž okolitého prostredia, ktorá je sprievodným javom vykurovania. Rozhodnutie o obstaraní tepelného čerpadla prináša teda nielen výhody ekonomické, ale je tiež veľkým prínosom pre zlepšenie nášho životného prostredia.

Ďakujeme za Váš záujem.
Mám záujem