Sanimex | Tepelné čerpadlá

Vykurovanie

Podlahové kúrenie - Rehau

Rúrkové podlahové kúrenie REHAU je jedným z najspoľahlivejších systémov na trhu. Základným prvkom systému je rúrka RAUTHERM S je tvorená známou a už viac než 25 rokov osvedčenou rúrkou RAUTHERM S z vysokotlakového zosieťovaného PE. Zosieťovaním pri vysokých teplotách pomocou peroxidov sa spájajú jednotlivé molekuly polyetylénu do trojrozmernej siete. Tým sú ešte vylepšené už tak dobré vlastnosti polyetylénu.
V spojení s cementovou mazaninou môžu byť rúrkové podlahové kúrenia REHAU využité aj na chladenie. REHAU rúrkové podlahové chladenie zabezpečí aj pri vysokých vonkajších teplotách príjemnú klímu v miestnosti. Nízkou teplotnou hladinou zásobovania studenou vodou sú v kombinácii s REHAU rúrkovým podlahovým chladením použiteľné energeticky úsporné a pre životné prostredie výhodné zariadenia na výrobu studenej vody, ako aj tepelné čerpadlá a zemné kolektory.

Hlavné výhody podlahového vykurovania:

  • vysoký teplotný komfort
  • energeticky úsporné
  • výhodné pre životné prostredie
  • výhodné pre alergikov
  • umožňuje flexibilné usporiadanie miestnosti

V kombinácii s flexibilnými a kyslík nerozpustnými rúrkami RAUTHERM S z vysokotlakového zosieťovaného PE-Xa má používateľ k dispozícii päť rôznych systémov pre oblasť rúrkového podlahového kúrenia / chladenia, ktoré sa vyznačujú bezpečnou a rýchlou inštaláciou:

  • REHAU systémová doska VARIONOVA
  • Pripináčikový systém REHAU–RAUTAC
  • REHAU RAUFIX
  • REHAU nosná rohož

Na všetky rozvody REHAU je poskytnutá záruka 10 rokov !

Ďakujeme za Váš záujem.
Mám záujem