Sanimex | Tepelné čerpadlá

TEPELNÉ ČERPADLO

VODA-VODA

Funkčný princíp

Funkcia tepelného čerpadla je principiálne jednoduché. Zatiaľ čo v prípade chladničky sa teplo dopravuje zvnútra smerom von, tepelné čerpadlo dopravuje teplo uložené v okolitom prostredí, prostredníctvom vykurovacieho systému dovnútra – do obytného priestoru. Chladnička odoberá teplo z vnútorného boxu a odovzdáva ho okolitému prostrediu zadným oceľovým roštom u tepelného čerpadla je to opačne. Funguje na princípe termodynamického procesu, pri ktorom sa odoberá teplo okolitého prostredia a odovzdáva sa tepelnému médiu. Aby tento proces prebiehal v uzavretom cyklu, je potrebné dodávať napr. elektrickú energiu na pohon kompresora tepelného čerpadla a na pohon primárneho média (voda, vzduch, soľanka).

Bezplatné teplo zo zeme, vody a vzduchu

Tepelné čerpadlá využívajú bezplatne tepelnú energiu z okolitého prostredia – zo zeme, spodnej vody alebo zo vzduchu. Zaplatiť musíte iba množstvo prúdu, ktoré tepelné čerpadlo potrebuje na svoju prevádzku.

Tepelné čerpadlo voda/voda: teplo zo spodnej vody

Ak máte takú možnosť, ponúka teplo zo spodnej vody veľmi dobrú alternatívu. V tomto prevádzkovom režime sa tepelné čerpadlo VITOCAL 300 dosahuje najvyššie výkonové čísla.

  • 1 - Tepelné čerpadlo
  • 2 - Zásobníkový ohrievač vody

Teplo z vody: Tepelné čerpadlo voda/voda získava teplo z teplotne stálej podzemnej vody a vďaka tomu dosahuje konštantne vysoké výkonové číslo - aj počas chladných dní.

tepelne_cerpadlo_voda_1 tepelne_cerpadlo_voda_2

Silné, tiché a spoľahlivé

Srdcom tepelného čerpadla VIESSMANN VITOCAL 300 a 300-G je vysoko výkonný špirálový kompresor. Okrem vysokej prevádzkovej bezpečnosti sa vyznačuje mimoriadne tichou prevádzkou. Za túto funkciu zodpovedá plne hermetické utesnenie ako aj dvojité tlmenie vibrácií. Je to ďalšia významná komfortná vlastnosť, najmä ak je tepelné čerpadlo umiestnené v blízkosti obytných priestorov.

Špirálový kompresor súčasne zabezpečuje najvyššie pracovné čísla ako aj najvyššie výstupné teploty 55-60 °C. Využitie tejto prevádzkovej teploty je možné aj pri rekonštrukciách, kde po zateplení objektov a výmene okien sa zníži prevádzková teplota vykurovacieho systému na 55 °C. Pred konkrétnym návrhom pre daný systém je potrebné urobiť podrobný prepočet tepelných strát a porovnať potrebu tepla s inštalovanou plochou vykurovacích telies.

Tepelné čerpadlá ďalej ponúkajú možnosť prirodzeného chladenia objektu stropným alebo stenovým chladením, prípadne chladením pomocou „fan-coilov“.

tepelne_cerpadlo_voda_3

Komfortná a jednoduchá regulácia

Digitálna regulácia vedená pomocou menu CD 60 a WPR 300 presviedča užívateľsky priateľským obslužným rozhraním s veľkým displejom a zobrazením zrozumiteľného textu ako aj integrovaným diagnostickým systémom. Regulácia preberá manažment celého vykurovacieho zariadenia a v prípade potreby tiež reguláciu solárneho zariadenia.

Kompaktné vykurovacie centrály s tepelným čerpadlom

Pre nízkoenergetickú výstavbu boli vyvinuté kompaktné energetické centrály s tepelným čerpadlom a zabudovaným zásobníkovým ohrievačom vody s objemom 250 litrov typu VITOCAL 222-G. Energetická centrála VITOCAL 242-G okrem toho má zabudované všetky komponenty na pripojenie solárnych kolektorov. Ďaľšou výhodou týchto zariadení je značná úspora priestoru pri inštalácii.

tepelne_cerpadlo_voda_4 tepelne_cerpadlo_voda_5

Tepelné čerpadlo je energeticky a ekonomicky najvýhodnejšie

Z princípu tepelného čerpadla vyplýva, že jeho vykurovací výkon je vždy väčší než jeho elektrický príkon. Pomer vykurovacieho výkonu a elektrického príkonu, tzv. vykurovací faktor, je teda vždy väčší než jedna. Za informatívnu môžeme pokladať hodnotu 3-4. Ak použijeme teda tepelné čerpadlo ako zdroj tepla na vykurovanie či ohrev vody, znamená to, že z 1 kWh odobranej elektrickej energie čerpadlo „vyrobí" asi 3-4 kWh energie tepelnej. Tým sa výrazne znižuje spotreba energie a prevádzkové náklady na vykurovanie, ohrev vody aj celkové náklady na energie vo vykurovanom objekte. Energetická výhodnosť tepelného čerpadla vyjadrená vykurovacím faktorom bude tým väčšia, čím vyššia bude teplota zdroja prírodného tepla a s čím nižšou teplotou vykurovacej vody bude tepelné čerpadlo pracovať.

Tepelné čerpadlo je ekologické - šetrné k životnému prostrediu

Znečistenie životného prostredia a nedostatok primárnych energetických zdrojov sa v súčasnosti stávajú celospoločenskými témami, ktorým venujeme stále väčšiu pozornosť. Negatívne sprievodné javy priaznivo ovplyvní každý, kto usiluje o zníženie energetickej náročnosti svojho domu. Práve tepelné čerpadlá predstavujú jednu z možností ako toho dosiahnuť. Tepelné čerpadlá v porovnaní s klasickými zdrojmi tepla, napr. kotlami na tuhé palivá, zemný plyn či vykurovací olej, šetria primárne energetické zdroje a priamo či nepriamo znižujú tvorbu škodlivých emisií. Popri tom znižujú aj tepelnú a teda opäť ekologickú záťaž okolitého prostredia, ktorá je sprievodným javom vykurovania. Rozhodnutie o obstaraní tepelného čerpadla prináša teda nielen výhody ekonomické, ale je tiež veľkým prínosom pre zlepšenie nášho životného prostredia.

Ďakujeme za Váš záujem.
Mám záujem