Sanimex | Tepelné čerpadlá

Vykurovanie

Stenové vykurovanie a chladenie

Pri stenovom vykurovaní sa využíva sálavý tepelný tok z ohrievanej steny. Steny vďaka teplovodným rúrkam dosahujú mierne vyššiu povrchovú teplotu, a tak priamo vyžarujú teplo do okolitej miestnosti, na vnútorné zariadenie i nás ľudí. Takéto teplo je veľmi komfortné a dá sa prirovnať k teplu slnečných lúčov, ktoré nás príjemne zohrejú aj v zimných mesiacoch pri veľmi nízkej teplote vzduchu okolo nás. Vykurovanie pomocou menej komfortnej konvekcie, t.j. prostredníctvom ohriateho vzduchu, tu tvorí na rozdiel od klasického radiátorového vykurovania podstatne menši podiel. Rozloženie tepla v miestnosti je od podlahy smerom nahor veľmi rovnomerné, čo ľudský organizmus vníma veľmi pozitívne a veľmi sa približuje ideálnemu teplotnému profilu zistenému dlhodobým medicínskym výskumom. Navyše stenové vykurovanie reaguje veľmi rýchlo na rozdiel od zotrvačného podlahového vykurovania. Teplota steny by kvôli pocitu pohody nemala prekročiť 35°C.

Stenové vykurovanie v letných mesiacoch môže byť využité na chladenie. Stenové chladenie REHAU zabezpečí aj pri vysokých vonkajších teplotách príjemnú klímu v miestnosti. Zdrojom chladu môže byť studňa alebo iné energeticky úsporné a pre životné prostredie výhodné zariadenia na výrobu studenej vody, ako aj tepelné čerpadlá a zemné kolektory.
Ľudské telo odovzdáva teplo konvekciou (10%), vyparovaním (30%) a predovšetkým vysálaním (viac ako 50%). Klasické klimatizačné systémy odbúravajú vznikajúci pocit tepla prúdením studeného vzduchu (konvekciou). Prináša to nasledujúce negatívne efekty:

 • zvýšená hlučnosť
 • prívod príliš chladného vzduchu
 • nepríjemný prievan

Princíp stenového chladenia spočíva vo veľkoplošnom chladení stenou pomocou chladiacej vody cirkulujúcej v rozvodných rúrkach REHAU. Výmena energie na rozdiel od klasickej klimatizácie potom prebieha medzi všetkými teplejším objektmi v miestnosti, vrátane ľudského tela, vysálaním na chladiacu plochu. Toto jemné veľkoplošné chladenie spĺňa najvyššie požiadavky na ideálny tepelný komfort. Teplota steny by kvôli pocitu pohody, ale aj kvôli nežiaducej kondenzácii nemala poklesnúť pod 19°C.

Hlavné výhody stenového vykurovania a chladenia

 • Vysoký komfort – jemný chlad, príjemné sálavé teplo
 • Rýchle reakcie pri vykurovaní
 • Výrazná úspora prevádzkových nákladov v režime vykurovania
 • Extrémna prevádzková úspora pri možnosti pasívneho chladenia spodnou vodou alebo hĺbkovým vrtom dokonca len náklady na elektrickú energiu obehových čerpadiel
 • Neviditeľnosť = voľnosť pri zariadení interiéru
 • Žiadne vírenie prachu – vhodnosť pre alergikov
 • Žiadne nepríjemné prúdenie studeného vzduchu pri chladení
 • Úplne bezhlučná prevádzka
Ďakujeme za Váš záujem.
Mám záujem