Sanimex | Tepelné čerpadlá

O nás

Spoločnosť Sanimex s.r.o. bola založená v roku 2003. Firma sa zaoberá realizáciou technických zariadení budov v oblasti vykurovacej techniky, zdravotechniky a plynoinštalácie.

Súčasná doba kladie čoraz väčšie požiadavky na racionálne využitie energetických zdrojov. Každý z nás chce šetriť aj finančnými prostriedkami, aj energiou, ale nemôžeme byť ľahostajní ani voči nášmu okoliu a prírode. Preto realizujeme úsporné vykurovacie sústavy a využívame alternatívne zdroje energie.

Ponúkame komplexné služby od poradenstva a projekcie až po realizáciu, revíziu a servis zabudovaných zariadení. Vyberieme pre zákazníka vždy optimálne riešenie z hľadiska úspornej prevádzky zariadenia so zohľadnením optimálnej návratnosti systému.

Pri rekonštrukcii jestvujúcich vykurovacích systémov a zariadení na výrobu teplej vody navrhujeme postup opatrení na zvyšovanie efektivity a dosiahnutie úspornej prevádzky.

Vykonávame realizáciu a rekonštrukciu technických zariadení polyfunkčných a administratívnych budov, rodinných domov, plynových kotolní, výmenníkových staníc a vybudujeme systémy využívajúce alternatívne zdroje energie.