Sanimex | Tepelné čerpadlá

Referencie

Rodinný dom2, Dunajská Streda

Rodinný dom je vykurovaný tepelným čerpadlom typu voda-voda. Zdrojom tepla pre tepelné čerpadlo je podzemná voda, ktorá sa čerpá z čerpacej studne a po ochladení je odvádzaná do vsakovacej studne. V letných mesiacoch je podzemná voda využitá pre prirodzené chladenie objektu vo veľmi nízkou energetickou náročnosťou. V dome je riešené podlahové vykurovanie a stropné chladenie doplnené dizajnovými vykurovacími telesami. Voda pre domácnosť je upravovaná zmäkčovacím zariadením pre zabránenie vzniku vodného kameňa v rozvodoch a zariadeniach.