Sanimex | Tepelné čerpadlá

Referencie

Rodinný dom, Veľké Dvorníky

Rodinný dom je vykurovaný tepelným čerpadlom typu voda-voda, ktoré slúži aj na ohrev vody pre domácnosť a ohrev bazéna. Zdrojom tepla pre tepelné čerpadlo je podzemná voda s teplotou 11°C, ktorá sa čerpá z čerpacej studne a po odovzdaní tepla s teplotou 7°C je odvádzaná do vsakovacej studne. V dome je riešené podlahové a radiátorové vykurovanie. Voda pre domácnosť je upravovaná zmäkčovacím zariadením pre zabránenie vzniku vodného kameňa v rozvodoch a zariadeniach.