Sanimex | Tepelné čerpadlá

Referencie

Rodinný dom, Dunajská Streda

Hlavným cieľom rekonštrukcie vykurovacej sústavy bolo zníženie nákladov na vykurovanie a ohrev vody pre domácnosť. Starý stacionárny kotol bol nahradený novým kondenzačným kotlom a systém bol doplnený vákuovým solárnym systémom na podporu vykurovania a ohrev vody pre domácnosť. Náklady na plyn boli znížené o 42% oproti pôvodnému stavu.