Sanimex | Tepelné čerpadlá

Referencie

Polyfunkčná budova, Dunajská Streda, realizácia v roku 2010-2011

Vnútorná domová vodoinštalácia je riešená sekciovým systémom s možnosťou individuálneho merania spotreby vody jednotlivých častí objektu. Pitná voda je upravovaná chemickou úpravňou vody pre zabránenie nežiadúcemu usadzovaniu vodného kameňa v rozvodoch a technických zariadeniach. Vykurovanie objektu je riešené teplovodným kombinovaným spôsobom nízkoteplotného podlahového sálavého vykurovania a teplovodného konvekčného vykurovania prostredníctvom podlahových konvektorov s ventilátorom a nástenných podparapetných fancoilov.
Zásobovanie objektu teplom na vykurovanie a príprava teplej vody je zabezpečené dvojstupňovým tepelným čerpadlom, typu VITOCAL 300 WW 240 (VIESSMANN) „voda/voda“ s menovitým výkonom 52,0 kW. Zdrojom nízkopotenciálovej tepelnej energie je podzemná voda s teplotou 10-12°C, ktorá je odoberaná z čerpacej studne a je privádzaná cez oddeľovací nerezový výmenník k výparníkom tepelného čerpadla, kde odovzdáva teplo a následne schladená voda sa odvádza do vsakovacej studne. Tepelné čerpadlo je prevádzkované len vo vykurovacej sezóne. V letných mesiacoch sú studne pre tepelné čerpadlo využité na prirodzené stropné chladenie priestorov v podkroví pomocou stropných elementov s predpripravenými rúrkami RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm (REHAU) s rozostupmi VA 45 mm a ďalších podlaží pomocou nástenných konvektorov s ventilátorom.