Sanimex | Tepelné čerpadlá

Referencie

Plynová kotolňa – Bytový dom 36 B.J., Sládkovičovo, realizácia v roku 2006

Novovytvorená teplovodná kotolňa na spaľovanie zemného plynu zásobuje obytnú budovu teplom na vykurovanie a zabezpečuje prípravu teplej vody. Kotolňu tvorí samostatná miestnosť v suteréne objektu so samostatným vchodom zo spoločnej chodby. V kotolni sú osadené 3 kondenzačné kotly na spaľovanie zemného plynu typu: VITODENS 300 (VIESSMANN) s menovitým tepelným výkonom po 60,1 kW a 2 nepriamo ohrievané tlakové zásobníkové ohrievače teplej vody typu VITOCELL B 100 - 500 (VIESSMANN) s objemom 500 litrov. Výkon ohrevu teplej vody pri zapojení obidvoch ohrevných výmenníkov je 5000 l/h. Celkový inštalovaný tepelný výkon kotolne je 180,3 kW.